โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2536-6904
สัปดาห์ที่1 (18-22 พ.ค.63)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563