โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 025366904
ครูประจำสายชั้นอนุบาล

นางสาวเทพประทาน ประพฤติ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางสาวเทพประทาน ประพฤติ
ครูประจำชั้นอนุบาล1/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสุพรรณี โพธิ์กระจ่าง
ครูประจำชั้นอนุบาล1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวผกามาศ สุยอย
ครูประจำชั้นอนุบาล2/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางรุ่งตะวัน ขุนทน
ครูประจำชั้นอนุบาล2/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2