โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 025366904
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 1

นางสาวภัทรีภรณ์ เปลื้องทุกข์
ครูประจำชั้นประถม1/1

นางปิยะวดี ถือทอง
ครูประจำชั้นประถม1/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2