โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 025366904
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 2

นางสาวจิราภรณ์ ประเสริฐพงษ์
ครูประจำชั้นประถม2/1

นางสาวปวันรัตน์ ชันษา
ครูประจำชั้นประถม2/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2