โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 025366904
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 3

นางสาวพรทิพย์ ทองผาโศภา
ครูประจำชั้นประถม3/1

นางสาวศราวดี สิงหเสนี
ครูประจำชั้นประถม3/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2