โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 025366904
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 4

นางสาวเจียมใจ เจริญราษฎร์
ครูประจำชั้นประถม4/2