โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 025366904
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นางราณี พึ่งสกุล
ครูผู้ทรงคุณค่า