โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 025366904
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 5

นางสาวติญากร อุตฤทธิ์
ครูประจำชั้นประถม5/1

นางศิริภรณ์ ชาติคง
ครูประจำชั้นประถม5/2