โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 025366904
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 6

นางปลื้มจิตร์ ทองเล็ก
ครูประจำชั้นประถม6/1

นางชุติกาญจน์ บุญสุข
ครูประจำชั้นประถม6/2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2