โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2536-6904
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชุดสุภาพ / เครื่องแบบนักเรียน
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562
ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
ชุดนักเรียน
29 มี.ค. 62 ประกาศผลการเรียนและปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม กำหนดวันประกาศผลการเรียน ประจำปี2561 และงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 
ชุดนักเรียน
23 มี.ค. 62 รับรายงานตัวนักเรียนชั้เนประถมศึกษาปีที่ 1
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการคึกษา 2562 
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น.
ชุดนักเรียน/ชุดสุภาพ
24 มี.ค. 61 รับรายงานตัว มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2561
23 ธ.ค. 60 การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2560
เสื้อประจำสี กางเกงพละ รองเท้าผ้าใบ
21 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชุดสุภาพ