ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 62 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนวัดประยูรธรรมารามกำหนดเปิดภาคเรียนที่2 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ชุดนักเรียน
11 ต.ค. 62 กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1/2562
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1/2562  ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
30 ก.ย. 62 งานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต
ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดประยูรธรรมารามจัดงานงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต ครูปลื้มจิตร์ ทองเล็ก ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
ห้องประชุม ตึก อบจ.
26 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชุดสุภาพ / เครื่องแบบนักเรียน
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562
ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
ชุดนักเรียน
29 มี.ค. 62 ประกาศผลการเรียนและปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม กำหนดวันประกาศผลการเรียน ประจำปี2561 และงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 
ชุดนักเรียน
23 มี.ค. 62 รับรายงานตัวนักเรียนชั้เนประถมศึกษาปีที่ 1
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการคึกษา 2562 
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น.
ชุดนักเรียน/ชุดสุภาพ
24 มี.ค. 61 รับรายงานตัว มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2561
23 ธ.ค. 60 การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2560
เสื้อประจำสี กางเกงพละ รองเท้าผ้าใบ
21 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชุดสุภาพ