โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2536-6904
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำขวัญวันแม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 62
วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 62
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 62
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 62
ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 62
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2562
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 62
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 62
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 62
ครบรอบ๑๖ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 62
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 62
ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 62
อบรมโครงการจิตอาสา ๙๐๔ รุ่น ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 62
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 62
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง (Day Camp) ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 62
ประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 62
การรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 62
อบรม CPR รอบที่1
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 62
เปิดบ้านประยูร 2561
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 62
ประยูรเกม 2561
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 62