โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2536-6904
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการตัดผมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (6 ก.พ.63)
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 63
การแสดงเจตนารมย์ของสภานักเรียนไทย ปีการศึกษา 2563 (29 ม.ค.63)
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 63
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 (๑๖ ม.ค.๖๓)
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 63
กิจกรรมงานวันเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๒(๑๐ ม.ค.๖๓)
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 63
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 63
คำขวัญวันครู ประจำปี 2563 (๑๖ ม.ค.๖๓)
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 63
คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563 (๐๑ ม.ค.๒๕๖๓)
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 63
ประชุมเฝ้าระวังอัคคีภัย (๒๗ ธ.ค.๖๒)
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 62
การสอบเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Pre O-net (๒๖ ธ.ค.๖๒)
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 62
ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบและบาดทะยัก (๒๖ ธ.ค.๖๒)
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 62
มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กศส. (๒๖ ธ.ค.๖๒)
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 62
เปิดบ้านประยูร 62 (๒๕ ธ.ค.๖๒)
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 62
กิจกรรมวันคริสต์มาส (25 ธ.ค.62)
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 62
วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๒ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (๔ ธ.ค.๖๒)
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 62
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (๒๕ พ.ย.๖๒)
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 62
เข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (๒๕ พ.ย.๖๒)
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 62
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๑๘-๑๙ พ.ย.๖๒)
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 62
ประเพณีลอยกระทง (๑๑ พ.ย.๖๒)
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (๗ พ.ย.๖๒)
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 62
กิจกรรมจิตอาสา สพป.ปทุมธานี เขต ๒ (๓๐ ต.ค.๖๒)
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 62