โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2536-6904
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) (22 พ.ค.63)
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 63
สถิติการเข้าเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) (21 พ.ค.63)
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 63
สถิติการเข้าเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) (20 พ.ค.63)
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 63
สถิติการเข้าเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) (19 พ.ค.63)
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 63
สถิติการเข้าเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) (18 พ.ค.63)
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 63
ขอขอบคุณเทศบาลเมืองคูคต ที่ช่วยเหลือเรื่องน้ำประปา (14 พ.ค.63)
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 63
รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (13 พ.ค.63)
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 63
จัดประชุมทางไกลด้วยแอพพลิเคชั่น ZOOM เรื่องการเตรียมการจัดการเรียนการสอนทางไกล (5 พ.ค.63)
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 63
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 (8 เม.ย.63)
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 63
บริการตัดผมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (6 ก.พ.63)
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 63
การแสดงเจตนารมย์ของสภานักเรียนไทย ปีการศึกษา 2563 (29 ม.ค.63)
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 63
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 (๑๖ ม.ค.๖๓)
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 63
กิจกรรมงานวันเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๒(๑๐ ม.ค.๖๓)
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 63
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 63
คำขวัญวันครู ประจำปี 2563 (๑๖ ม.ค.๖๓)
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 63
คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563 (๐๑ ม.ค.๒๕๖๓)
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 63
ประชุมเฝ้าระวังอัคคีภัย (๒๗ ธ.ค.๖๒)
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 62
การสอบเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Pre O-net (๒๖ ธ.ค.๖๒)
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 62
ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบและบาดทะยัก (๒๖ ธ.ค.๖๒)
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 62
มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กศส. (๒๖ ธ.ค.๖๒)
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 62