ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 64
การเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เข็มที่ 2
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64
แจ้งกำหนดการรับเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา(6ก.ย.64)
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 64
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง(12ส.ค.64)
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
การประชุมติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (๒๗ ก.ค.๖๔)
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 64
การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 64
ลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล(MOU)
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 64
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 64
การฉีดพ่นยาฆ่าเเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 64
การเปิดทำการเรียนการสอน เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ ระลอกใหม่
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 64
การเปิดทำการเรียนการสอน เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ ระลอกใหม่
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 64
เทศบาลเมืองคูคต นำรถน้ำมาฉีดทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน (29ม.ค.64)
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 64
กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองคูคต ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (29ม.ค.64)
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 64
ดำเนินการมอบเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 64
ติดตามการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 64
มอบนมโรงเรียน ระดับชั้นอนุบาล
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 64
การประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โปรแกรม Zoom
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 64
ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 64
การติดตามเรียนออนไลน์ 23-25 ธ.ค.63
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 63
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด-19
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 63