ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาฯ ครูผู้ช่วย (6 ต.ค.63)
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 63
การแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับนักการภารโรง(29 ก.ย.63)
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 63
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ (๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๓)
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 63
กิจกรรมรณรงค์ใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก (14 ก.ย.63)
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 63
การประเมินเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน การประเมินห้องเรียนคุณภาพและห้องสมุด (1 ก.ย.63)
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 63
มอบเงินอุดหนุนระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (31 ส.ค.63)
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 63
การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ (๒๘ ส.ค.๖๓)
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 63
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง(๗ ส.ค.๖๓)
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 63
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๒๕ ก.ค.๖๓)
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 63
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๒๔ ก.ค.๖๓)
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 63
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑-๒ ก.ค.๖๓)
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 63
เทศบาลเมืองคูคต ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯ (๓๐ มิ.ย.๖๓)
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 63
พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯ (26 มิ.ย.63)
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 63
ลงทะเบียนขอติดตั้งระบบแพลตฟอร์ม
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน (24 มิ.ย.63)
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 (23 มิ.ย.63)
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 63
อนามัยฯ ให้ความรู้และแนะนำแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (12 มิ.ย.63)
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (8 มิ.ย.63)
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 63
รับ-ส่งซองใบงาน DLTV (25-26 พ.ค.63)
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติมในสถานการณ์ COVID-19 (27 พ.ค.63)
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63