คณะผู้บริหาร

นางชุติกาญจน์ บุญสุข
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0851427532