โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2536-6904
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒