โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2536-6904
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการจิตอาสา ๙๐๔ รุ่น ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”

 

   นางสาวกรรณิการ์ สีเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม นำข้าราชการครู
เข้าร่วมกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสา ๙๐๔ รุ่น ๒/๖๑
“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อำเภอคลองหลวง โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน


 

โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 194 ครั้ง