โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 025366904
ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวปวันรัตน์ ชันษา
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวจิภาภรณ์ ประเสริฐพงษ์
ครูประจำชั้นประถม 2/1

นางสาวจินตนา ไชยสำโรง
ครูประจำชั้นประถม 2/2