โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2536-6904
ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวปวันรัตน์ ชันษา
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวชุติมา แก้วไพฑูรย์
ครูประจำชั้นประถม 3/1

นางศราวดี อนันตกูล
ครูประจำชั้นประถม 3/2