ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวปวันรัตน์ ชันษา
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาววรัญญา สวัสดิ์เอื้อ
ครูประจำชั้นประถม 3/1

นางสาวปวันรัตน์ ชันษา
ครูประจำชั้นประถม 3/2