โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2536-6904
ประถมศึกษาปีที่ 6

นางปลื้มจิตร์ ทองเล็ก
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางปลื้มจิตร์ ทองเล็ก
ครูประจำชั้นประถม 6/1

นางชุติกาญจน์ บุญสุข
ครูประจำชั้นประถม 6/2