โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 025366904
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่