โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2536-6904
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (1-2 ก.ค.63)
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 63
เทศบาลเมืองคูคต ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯ (30 มิ.ย.63)
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 63
พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯ (26 มิ.ย.63)
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 63
ลงทะเบียนขอติดตั้งระบบแพลตฟอร์ม
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน (24 มิ.ย.63)
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 (23 มิ.ย.63)
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 63
อนามัยฯ ให้ความรู้และแนะนำแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (12 มิ.ย.63)
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (8 มิ.ย.63)
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 63
รับ-ส่งซองใบงาน DLTV (25-26 พ.ค.63)
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติมในสถานการณ์ COVID-19 (27 พ.ค.63)
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63
สถิติการเข้าเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) (22 พ.ค.63)
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 63
สถิติการเข้าเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) (21 พ.ค.63)
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 63
สถิติการเข้าเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) (20 พ.ค.63)
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 63
สถิติการเข้าเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) (19 พ.ค.63)
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 63
สถิติการเข้าเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) (18 พ.ค.63)
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 63
การเรียนการสอนทางไกลDLTV (18 พ.ค.63)
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 63
ขอขอบคุณเทศบาลเมืองคูคต ที่ช่วยเหลือเรื่องน้ำประปา (14 พ.ค.63)
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 63
รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (13 พ.ค.63)
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 63
จัดประชุมทางไกลด้วยแอพพลิเคชั่น ZOOM เรื่องการเตรียมการจัดการเรียนการสอนทางไกล (5 พ.ค.63)
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 63
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 (8 เม.ย.63)
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 63