โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2536-6904
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการจิตอาสา ๙๐๔ รุ่น ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 62
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 62
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง (Day Camp) ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 62
ประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 62
การรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 62
อบรม CPR รอบที่1
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 62
เปิดบ้านประยูร 2561
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 62
ประยูรเกม 2561
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 62
กิจกรรมวันมาฆบูชา
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 62
งานวันเด็กแห่งชาติ 2562
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 62
วันครู ประจำปี2562
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 62
ยินดีต้อนรับ ผอ.กรรณิการ์ สีเหลือง
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 61
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พ.ศ.2561
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 61
กิจกรรมวันลอยกระทง 2561
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 61
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 61
การระกวดระเบียบแถว(สวนสนาม) ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา2561
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 61
รับรายงานตัว มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 61
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 60