โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2536-6904
เนื้อเพลงโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
เนื้อเพลงโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม

คำร้อง : นายชัยพร  ทับพวาธินท์ 
ทำนอง : นาย ธำรงค์   สมบูรศิลป์