โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 025366904
ภาพกิจกรรม
ประยูรเกม 2561
     ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
     โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “ประยูรเกมส์” ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย และช่วยให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,09:51   อ่าน 192 ครั้ง