โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 025366904
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป
     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป รอบที่ 1 โดยจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนได้ทราบ และสามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้ทันท่วงทีและปลอดภัย การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2562,15:11   อ่าน 152 ครั้ง