โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 025366904
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562
     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562  โรงเรียนวัดประยูรธรรมารามได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 แก่คณะครูและนักเรียน เพื่อที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้ถูกต้อง
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2562,15:21   อ่าน 276 ครั้ง