โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2536-6904
ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 5 มิถุนายน 2562

โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เพื่อเป็นการปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียน

โดยผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดคือ เด็กหญิงอมริสา โปร่งมณี จากพรรคพลังวัดประยูร
ด้วยคะแนนเสียง ๒๑๗ คะแนน

โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2562,23:01   อ่าน 180 ครั้ง