โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 025366904
ภาพกิจกรรม
เยาวชนสู้ไฟ
  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เทศบาลเมืองคูคตจัดฝึกอบรมเยาวชนสู้ไฟ ประจำปี 2562 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 70 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและการระงับอัคคีภัยได้ถูกต้อง ปลอดภัย
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2562,13:47   อ่าน 30 ครั้ง