โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2536-6904
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
    วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนวัดประยูรธรรมารามนำโดยท่านผู้อำนวยการกรรณิการ์ สีเหลือง และคณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์ต่างๆ และเข้าชมการแสดงอุรังอุตัง การแสดงช้าง และการแสดงโลมา
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2562,14:38   อ่าน 105 ครั้ง