โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2536-6904
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยท่านผู้อำนวยการกรรณิการ์ สีเหลือง เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาองค์กร และโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงในการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2562,11:03   อ่าน 1002 ครั้ง