โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2536-6904
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2562
   วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดประยูรธรรมารามจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากประสบการณ์นอกห้องเรียน ซึ่งมีกิจกรรมประกวดภาพระบายสี ประกวดชุดรีไซเคิล แข่งขันตอบคำถาม และเข้าฐานความรู้
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,15:15   อ่าน 54 ครั้ง