โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2536-6904
ภาพกิจกรรม
23-24ก.ย.62 การสอบวัดผลและประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดประยูรธรรมารามจัดให้มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ภาคความรู้)  ในวันที่ 23-24 กันยายน 2562   
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2562,17:56   อ่าน 80 ครั้ง