ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
            วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม   โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวกรรณิการ์ สีเหลือง คณะครูและบุคลากร  เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้ศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ และรายละเอียด ดังนี้  ๑. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดดอนมะโนรา ๒.โครงการช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล)  
๓. อาหารกลางวันต้นแบบ โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์   ๔. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง สารภี   เพื่อให้ครู บุคลากร ใช้เป็นแนวทางและนำไปปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,00:00   อ่าน 9 ครั้ง